ZPKS.CO.UK

Zwiazek Polskich Klubow Sportowych w Wielkiej Brytanii

Founded 1953

Home Page
ZPKS Home

Google Search Engine
English Polsku

Komunikat - Numer 1/04: Marzec : 2004

Ś = P

Pożegnaliśmy w ubiegłym roku dwóch wielce zasłużonych działaczy sportowych w W.B. - Kol. Edwin Gitrowski, założyciel i Prezes Harcerskiego K.S. „Warta” w Derby i były Prezes ZPKS oraz Aleks Kreft Prezes K.S. Pogoń w Birmingham i wieloletni członek Zarządu ZPKS.                „Cześć Ich Pamięci”

1. Proponowany Program Z.P.K.S. na 2004

Walne Zebranie 4 kwiecien Derby – P.O.K., Kedelston Road 13:00
Piłka Nożna 30 maj Slough, Stoke Poges – Stow. Polskie 10:30
Siatkówka 5/6 czerwiec Slough, Stoke Poges – Stow. Polskie Detale do ustalenia
Tenis Stołowy wrzesień  Londyn, Park Royal – Guinness T.T.C. Detale do ustalenia

2. Mistrzostwa Polskie Z.P.K.S. w W.B. w Piłce Nożnej na Rok 2004 o Puchar Przechodni S.P.K. im. Gen. Wł. Andersa – Niedziela 30 Maja 2004

Mistrzostwa odbędą się na boiskach Stowarzyszenia Polskiego w Stoke Poges, Slough.

Mistrzowie z roku 2003 proszeni są o zwrot Pucharów Przechodnich – przypominamy:

 • K.S.Varsovia – Londyn – Puchar Przechodniego SPK im. Gen. Władysława Andersa.

 • K.S. Gryf – Slough – Puchar Przechodni im. Gen. Kazimierza Glabisza.

 • K.S. Sokół – Nottingham – Puchar Przechodni im. Polskich Spadochroniarzy.

Zgłoszenia telefoniczne przyjmuje sekretarz ZPKS – Formularze będą rozesłane po Swiętach W.

3. Mistrzostwa Polskie Z.P.K.S. w W.B. w Siatkówce na Rok 2004 

Jest propozycja rozegrać Mistrzostwa Siatkówki – na świeżym powietrzu – w Stowarzyszenia Polskiego w Stoke Poges, Slough. Punkt do dyskusji na Walne Zebranie.

4. Mistrzostwa Tenisa Stołowego Z.P.K.S.

W tym roku Zarząd proponuje przenieść Mistrzostwa Tenisa Stołowego do Londynu w wrzesniu. Historycznie odbywały się one w Birmingham w niedziele Palmowa. W tym roku po smutnym odejściu na wieczną wartę kol. Aleksa Krefta, Prezesa K.S. Pogoń oraz wczesną porę Wielkanocy mamy trudności z przygotowaniem. W Londynie mamy mozliwosc skorzystania ze sali z czteroma stołami oraz dobrego zaplecza na nasze mistrzostwa.

5. Walne Zebranie Z.P.K.S.

Walne Zebranie Związku odbędzie się w Polskim Ośrodku Katolickim przy Kedleston Road w Derby o godz.13:00 – 4-go Kwietnia 2004. Prosze przypomnieć wszystkim kolegom i sympatykom sportu, którzy może nie otrzymali osobistego zaproszenia na te zebranie.

Przypominamy że członkiem ZPKS może być każdy Klub lub Koło Sportowe które zrzeszają osoby Polskie lub pochodzenia Polskiego zamieszkałych na stałe (minimum na rok) w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Północnej Irlandii, oraz krzewi i organizuje działalność sportową i towarzyską.  Podajemy niżej proponowany porządek obrad.

Proponowany Porządek Walnego Zebrania Z.P.K.S. w P.O.K. przy Kedleston Road, Derby – Niedziela 4 . IV . 2004 – 14:00

 1. Zagajenie – Prezes Związku

 2. Minuta ciszy za zmarłych w okresie sprawozdawczym

 3. Wybór Prezydium w składzie : Przewodniczący, sekretarz i dwóch asesorów

 4. Przyjęcie Porządku Obrad

 5. Przyjęcie Protokołu z poprzedniego W.Z.

 6. Sprawozdania ustępujących Władz Związku: Prezesa, sekretarza, skarbnika.

 7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.

 8. Dyskusja nad sprawozdaniami

 9. Wniosek o udzielenie Absolutorium ustępującym Władzom Związku – Kom. Rew.

 10. Program pracy

 11. Preliminarz Budżetowy

 12. Wybór nowych Władz Związku: Prezesa, dwóch wiceprezesów, skarbnika, sekretarza, i członków Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej.

 13. Wolne Wnioski

Program Dnia 4 . IV . 2004

 • 11:00   Msza Sw. w kościele Św. Maksymiliana Kolbe przy Gordon Road, Derby.

 • 13:00   Obiad wspolny w P.O.K. przy Kedleston Road.

 • 14:00   Walne Zebranie.

Send comments to ZPKS