ZPKS.CO.UK

Zwiazek Polskich Klubow Sportowych w Wielkiej Brytanii

Founded 1953

Home Page
ZPKS Home

I want to...
Current details
Member Clubs
Diary
Newsheets
Football
Table Tennis
Volleyball

Reference
ZPKS History
Links

Google Search Engine
English Polsku

Football 2019 Sunday 26 May

71st Polish Football Championships in Great Britain

The SPK General Wladislaw Anders Trophy

Drodzy i Szanowni Kierownicy !

Chcemy zapewnić pełen komplet drużyn w tegorocznych mistrzostwach ! W ubiegłym roku znowu w ostatniej chwili nie przyjechały dwie drużyny, co wpłyneło ujemnie na rozgrywki eliminacyjne i całe mistrzostwa.

Padła propozycja zmniejszenia liczby drużyn do 24-ch ale Komitet Organizacyjny Zawodów zdecydował zostać przy liczbie 32-wu drużyn jak w latach poprzednich.

Więc w tym roku zwracamy się do was kierownicy z wielką prośbą o wczesniejsze zgłoszenie drużyn, o ile możności odwrotnym mailem.

Również uprasza się o niezwłoczną wpłatę sumy £50 (pięćdziesiąt funtów) od każdej drużyny zgłoszonej do niedzieli 28-go kwietnia 2019 r.

Prosimy o zapłatę czekiem na lub przelewem bankowym. Do póki wpłata nie zostanie dokonana do puty drużyna nie będzie przyjęta do mistrzostw.

Przypominamy iż największy składnik kosztów organizacyjnych to sprowadzenie pierwszej pomocy z St John Ambulance na cały dzień mistrzostw. Mamy nadzieje że wszyscy kierownicy się dostosują to powyższych próśb.

Za K.O.Z. i Zarząd Z.P.K.S.
T.K. Stenzel - sekretarz.

Regulamin : Link - PDF

List Graczy : Link - PDF

List Graczy : Link - WORD

Mapa Dojazdu : Link - PDF

vMay 2018. Feedback and suggestions for improvements for all pages are most welcome.

Send comments on this site to ZPKS